Menu

Ordensregler

Retningslinjer for brug af kunstgræsbanen i IF Skjold Sæby.
 • Banen må kun anvendes efter aftale – leje eller i henhold til træningsskema.
 • Fodboldstøvler og sko skal børstes rene inden banen benyttes.
 • Der må kun benyttes fodboldstøvler med gummiknopper, det er strengt
  forbudt at benytte fodboldstøvler med metal eller skrueknopper.
 • Mad og drikkevarer (bortset fra vand) må ikke medbringes på arealet.
 • Der må ikke smides affald, tyggegummi, tape, plastik og lignende på arealet.
 • Rygning og glasflasker er strengt forbudt på arealet.
 • Alle former for ”hjulkøretøjer” er forbudt på arealet.
 • Det er ikke tilladt at medbringe dyr på arealet.
 • Stole, bænke og lignende må ikke medbringes på arealet.
 • Målene må ikke slæbes henover banen, men skal bæres eller køre på hjul.
 • Efter endt brug af banen, skal der være ryddet op og målene flyttet på plads.
En overtrædelse af ovennævnte regler kan medføre bortvisning, samt eventuelt krav
om betaling for dækning af udgifter i forbindelse med oprydning elle udbedring af
skader.
Luk