Menu

Skjolds Venner

Skjolds Venner er en støtteforening, hvis formål er at udøve aktiviteter til støtte for ungdomsarbejdet i IF Skjold Sæby.

Af aktiviteter kan nævnes det ugentlige bankospil, julebanko, præmiewhist og frivillig hjælp til diverse begivenheder til fordel for IF Skjold Sæby. Derudover er Skjolds Venner også "på banen" når Skjolds 1. herrehold spiller hjemmekampe. Her tager bestyrelsen turen rundt langs rækværket og sælger lotteri med mulighed for at vinde flotte gevinster.

Medlemsskab
Såfremt DU kunne tænke dig at støtte ungdomsarbejdet i Skjold, kan dette ske ved at tegne et medlemsskab af Skjolds Venner. Medlemsskabet koster 50 kr. årligt per person eller 75 kr. per husstand. 

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til formand Jette Pedersen på tlf. 28738410.


Bankospil
Hver torsdag kl. 19.00 i Skjolds klubhus. Spillet kører i vinterhalvåret frem til omkring 1. maj. 

For deltagelse i bankospil kræves et medlemskab enten via ovennævnte medlemskab af Skjolds Venner eller ved betaling af kr. 25,00 kun for medlemskab af bankospil. Medlemskort udleveres ved betaling.


Præmie Whist
Skjolds Venner afvikler også præmie whist hver mandag kl. 19,00 i klubhuset. Der spilles i hele vinterhalvåret.
For kun 30 kr. kan man spille whist en hel aften. Der spilles 2 x 20 spil ved hvert bord. Når alle borde er færdigspillet er der præmier til de tre bedste spillere. 1. præmien er 75 kr, 2. præmien er 50 kr og 3. præmien er 25 kr. 

Har du lyst til at høre mere om whist-spillet kan du ringe til formanden.

Skjolds Venner

Formand
profilepic
Jette Pedersen
Kasserer
profilepic
Hanne Scheel
Medlem
ingen img
Jørn Christensen
Medlem
ingen img
Henrik Poulsen
Medlem
ingen img
Kurt Frandsen