Menu

Kære IF Skjold medlem...

image
24. april 2020 kl. 18:19
Formand, Flemming Thingbak, håber at alle medlemmer bakker op om klubben, og betaler forårskontingent for 2020.

Kære IF Skjold medlem – ung som gammel..

Verden er i en surrealistisk situation – Covid-19 har i den grad vendt op og ned på alt.
Også på fodbolden – ja i hele verden, og ikke mindst i IF Skjold 😊

Vi havde glædet os helt vildt til at komme i gang med sæsonen, mange nye initiativer var gjort klar, men ak.. – alt er sat på pause.

Vi håber naturligvis, at der snart bliver givet grønt lys til at åbne foreninger op – så også vi kan komme på græs igen.

Det kan virker underligt, at sende kontingentopkrævninger ud netop nu, hvor vi ikke spiller fodbold.

Omvendt er det vigtigt for mig at understrege, at I medlemmer er fundamentet i vores klub, og vores økonomi er dybt afhængig af jeres opbakning og betaling af kontingent.

Derfor håber jeg alle vil udvise samfundssind og betale forårskontingentet som sendes ud inden for den nærmeste fremtid.

For hvert medlem vi har i vores stolte fodbold klub, får vi tilsvarende tilskud fra Frederikshavn Kommune – så jo flere medlemmer, desto større kommunalt tilskud, - også en parameter der er vigtigt for os i denne svære tid.

Vi kan naturligvis ikke kræve, at man betaler sit kontingent, kun opfordre til det, da vi jo trods nedlukning stadig har udgifter til bl.a. banepleje, husleje, kunstgræsbane, el, vand og varme osv. osv.

Ønsker man ikke at forblive medlem af klubben kan man melde sig ud ved at sende en mail til ifskjoldsaeby@outlook.dk

Afslutningsvis skal I alle vide, at vi igen i år har en massiv opbakning fra vores sponsorer som, trods Covid-19, bakker klubben op med sponsorater, - det er god stil og tak til jer alle!

Med stor sportslig hilsen
Flemming Thingbak
Formand